Mục tiêu thời gian của người giàu và nghèo

Mục tiêu thời gian của người giàu và nghèo
Mục tiêu thời gian của người giàu và nghèo

Người giàu và người nghèo có cách những mục tiêu thời gian khác nhau. Trong khi người nghèo thường đặt mục tiêu và lên kế hoạch trong ngắn hạn thì ngược lại, người giàu đặt mục tiêu và lên kế hoạch trong dài hạn. Hãy đọc tiếp.

1. Cực nghèo: Không có mục tiêu, xoay sở để tồn tại qua ngày.

2. Nghèo bấp bênh: Có mục tiêu theo ngày. Đây là những người buôn bán dạo, lãnh lương theo ngày.

3. Nghèo ổn định: Có mục tiêu theo tháng, lãnh lương tháng. Đây là giới lao động trí thức, nhân viên văn phòng.

4. Khá giả: Mục tiêu theo năm. Đây là các doanh nhân.

5. Giàu: Mục tiêu 5 – 10 năm. Đây là các nhà đầu tư.

6. Siêu giàu: Mục tiêu 10 – 20 năm.

Trần Thành
Latest posts by Trần Thành (see all)

1 thought on “Mục tiêu thời gian của người giàu và nghèo”

Leave a Comment