Nhà đầu tư giá trị

Nhà đầu tư giá trị thường được gọi nhà đầu tư cơ bản. Bởi vì họ dựa vào những dữ liệu cơ bản để ra quyết định đầu tư.

Tuy nhiên, mình thích gọi là nhà đầu tư giá trị hoặc nhà đầu tư nền tảng hơn. Vì gọi “cơ bản” thường bị hiểu lầm là “gà”, trong khi họ mới là những bậc thầy đầu tư thật sự.

 

“Ý tưởng cơ bản của đầu tư là xem xét cổ phiếu như một doanh nghiệp, tận dụng cơn dao động của thị trường và tìm kiếm một biên độ an toàn. Đó là những gì Ben Graham đã dạy chúng ta. Dù có trải qua thêm hàng ngàn năm nữa, những điều ấy vẫn là nền tảng của đầu tư giá trị.” – Warren Buffet.

 

Trần Thành
Latest posts by Trần Thành (see all)

Leave a Comment