Quá trình phát triển của tiền: Giai đoạn 1 – Hàng đổi hàng và vật đại diện cho tiền

Quá trình phát triển của tiền: Giai đoạn 1 – Hàng đổi hàng và vật đại diện cho tiền
Quá trình phát triển của tiền: Giai đoạn 1 – Hàng đổi hàng và vật đại diện cho tiền

Bài này mình sẽ giới thiệu về giai đoạn đầu tiên về quá trình phát triển của tiền: Hàng đổi hàng và những vật được dùng làm tiền.

Chỉ có hàng đổi hàng

Vào thời cổ đại, khi tiền chưa được phát minh, người ta trao đổi hàng hóa và dịch vụ với nhau. Được gọi là hệ thống hàng đổi hàng. Ví dụ: người ta đổi 1 con bò lấy 10 con gà, đổi 5 con gà lấy 1 con dê, và đổi 2 con dê lấy 1 con bò. Cách trao đổi này có những hạn chế:

– Khó xác định giá trị của món hàng: 1 con bò đáng giá 2 con dê hay 3 con dê?

– Khó tìm được giao dịch ưng ý: người có dư bò, muốn đổi, nhưng không thích gà và dê.

– Chính quyền khó đánh thuế: giả sử đổi 2 con dê lấy 1 con bò, chính quyền không thể đánh thuế lấy một phần của con bò được, và không phải lúc nào họ cũng cần các hàng hóa này.

– Khó bảo quản: gia súc bị chết hoặc nông sản bị hư,…

Các vật đại diện cho tiền

Dần dà người ta bắt đầu sử dụng gia súc (gà, trứng,..), bánh mì, muối và các vật thông dụng để đại diện cho tiền, làm trung gian trao đổi hàng hóa.

Từ salary (tiền lương) bắt nguồn từ từ salt (muối) trong tiếng Latinh. Từ pecuniary (tiền) cũng bắt nguồn từ từ cattle (gia súc).

Muối là vật đại diện cho tiền đầu tiên ở Đông Phi trong suốt thời trung cổ. Ngày nay, những bộ lạc du mục sống ở Ethiopia vẫn sử dụng muối tượng trưng cho tiền, dùng để buôn bán, trao đổi.

Trong lịch sử Trung Quốc, từ năm 2200 trước Công nguyên, muối đã từng được dùng như tiền dùng để đóng thuế. Một số nước còn có hệ thống thuế muối.

Những binh lính La Mã cổ đại đôi khi cũng được trả lương bằng những bao muối.

Ngoại ra, còn có rất nhiều vật được dùng làm tiền như là: hồ tiêu, lông chồn, răng cá heo, vỏ sò,…

Sử dụng các vật thông dụng làm tiền khắc phục được ba hạn chế đầu tiên (xác định giá trị, giao dịch ưng ý, đánh thuế) nhưng vẫn còn và còn nảy sinh thêm một hạn chế nữa:

– Khó bảo quản: gia súc bị chết, muối, bánh mì, hồ tiêu,.. có thể bị hư.

– Dễ khai thác: một số người thay vì sản xuất hàng hóa, họ đã chủ động đi “gom tiền”, họ bắt đầu thu lượm vỏ sò và khai thác muối nhiều hơn. Dẫn đến làm giảm giá trị thanh toán của các loại tiền này.

Ở giai đoạn tiếp theo, có một loại tiền mới đã khắc phục được tất cả các hạn chế này, đó là kim loại quý. Người ta bắt đầu sử dụng vàng và bạc để làm tiền, đây mới thật sự là tiền. >> Chưa viết

Trần Thành
Latest posts by Trần Thành (see all)

Leave a Comment