Zero interest-rate policy (ZIRP) – Chính sách lãi suất bằng không

Zero interest-rate policy (ZIRP) - Chính sách lãi suất bằng không
Zero interest-rate policy (ZIRP) – Chính sách lãi suất bằng không

Chính sách lãi suất bằng không (ZIRP – Zero interest-rate policy) là một khái niệm kinh tế vĩ mô. Khi đó các ngân hàng trung ương sẽ đưa lãi suất danh nghĩa về mức rất thấp hoặc bằng không.

ZIRP được coi là một công cụ chính sách tiền tệ ‘độc đáo’ (unconventional) gắn liền với giai đoạn tăng trưởng kinh tế chậm (thiểu phát) và giảm phát. Tuy vậy, hầu hết các trường hợp, người ta phải áp dụng ZIRP vì không còn cách nào khác chứ không phải vì nó ‘độc đáo’.

Ví dụ:

Nhật bản là một ví dụ điển hình, họ đã duy trì chính sách ZIRP trong suốt từ năm 1999 đến nay (2019) vì tính thế bắt buộc.

Trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2012, chính phủ Mỹ cũng áp dụng ZIRP từ 12/2008 đến 12/2015.

Trần Thành
Latest posts by Trần Thành (see all)

Leave a Comment